Six Sigma là gì? Cách vận dụng Six Sigma cho doanh nghiệp

Andon Adsun
Chuyên cung cấp giải pháp quản lý sản xuất
Tin mới đăng
Nội dung chính

Ngày nay, vẫn có nhiều tranh cãi, thảo luận xoay quanh cách giải nghĩa khái niệm Six Sigma là gì. Một số người nói rằng nó là một biểu tượng và thước đo thống kê. Những người khác mô tả nó như một triết lý quản lý. Và nhiều người cho rằng đó là một phương pháp cải tiến. Tất cả ý kiến đó đều đúng.

Six Sigma tại nhiều tổ chức chỉ đơn giản có nghĩa là một thước đo chất lượng cho sự phấn đấu để đạt đến tính hoàn hảo hoặc gần như hoàn hảo.

Six Sigma là một phương pháp và phương pháp tiếp cận có kỷ luật, theo hướng dữ liệu để loại bỏ các sai lệch (hướng tới sáu độ lệch chuẩn giữa giá trị trung bình và giới hạn thông số kỹ thuật gần nhất) trong bất kỳ quy trình nào – từ sản xuất đến giao dịch và từ sản phẩm đến dịch vụ.

Cụ thể khái niệm Six Sigma là gì?

Six Sigma là một phương pháp cung cấp cho các tổ chức các công cụ để cải thiện năng lực của các quy trình kinh doanh của họ. Sự gia tăng hiệu suất và giảm sự thay đổi trong quy trình giúp giảm thiểu sai sót và cải thiện lợi nhuận, thúc đẩy tinh thần của nhân viên và nâng cao chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

“Chất lượng Six Sigma” là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ một quy trình được kiểm soát tốt.

Những ý kiến khác về định nghĩa của Six Sigma

Các định nghĩa khác nhau dưới đây đã được đề xuất cho Six Sigma, nhưng tất cả chúng đều có chung một số chủ đề:

 • Việc sử dụng các nhóm được giao các dự án được xác định rõ ràng có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của tổ chức.
 • Đào tạo về “tư duy thống kê” ở tất cả các cấp và cung cấp cho những người chủ chốt được đào tạo chuyên sâu về thống kê tiên tiến và quản lý dự án. Những người chủ chốt này được chỉ định là “Black Belts.” Xem lại các vành đai, cấp độ và vai trò khác nhau của Six Sigma.
 • Nhấn mạnh vào phương pháp DMAIC để giải quyết vấn đề: xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát.
 • Một môi trường quản lý hỗ trợ các sáng kiến ​​này như một chiến lược kinh doanh.

Triết học: Quan điểm triết học của Six Sigma xem tất cả hoạt động như các quá trình có thể được xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát. Các quá trình yêu cầu đầu vào (x) và tạo ra đầu ra (y). Nếu bạn kiểm soát các đầu vào, bạn sẽ kiểm soát các đầu ra. Điều này thường được biểu thị dưới dạng y = f (x).

Bộ công cụ: Chuyên gia Six Sigma sử dụng các kỹ thuật hoặc công cụ định tính và định lượng để thúc đẩy cải tiến quy trình. Các công cụ này bao gồm kiểm soát quá trình thống kê (SPC), biểu đồ kiểm soát, chế độ lỗi và phân tích ảnh hưởng (FMEA), và lập bản đồ quy trình. Các chuyên gia Six Sigma không hoàn toàn đồng ý về việc chính xác những công cụ nào tạo thành bộ này.

Phương pháp luận: Quan điểm này của Six Sigma thừa nhận cách tiếp cận DMAIC cơ bản và chặt chẽ. DMAIC xác định các bước mà người thực hành Six Sigma phải tuân theo, bắt đầu bằng việc xác định vấn đề và kết thúc bằng việc thực hiện các giải pháp lâu dài. Mặc dù DMAIC không phải là phương pháp Six Sigma duy nhất được sử dụng, nhưng nó chắc chắn là phương pháp được chấp nhận và công nhận rộng rãi nhất.

Các chỉ số: Nói một cách dễ hiểu, hiệu suất chất lượng Six Sigma có nghĩa là 3,4 khuyết tật trên một triệu cơ hội (tương ứng với sự thay đổi trung bình 1,5 sigma).

Lean Six Sigma – Biến thể của Six Sigma

Six Sigma tập trung vào việc giảm sự thay đổi của quy trình và tăng cường kiểm soát quy trình, trong khi Lean loại bỏ lãng phí (các quy trình và thủ tục không có giá trị gia tăng) và thúc đẩy quá trình và tiêu chuẩn hóa công việc. Sự khác biệt giữa Six Sigma và Lean đã mờ nhạt, với thuật ngữ “Lean Six Sigma” được sử dụng ngày càng thường xuyên hơn vì cải tiến quy trình đòi hỏi các khía cạnh của cả hai cách tiếp cận để đạt được kết quả tích cực.

Lean Six Sigma là một triết lý cải tiến dựa trên dữ liệu, dựa trên thực tế, coi trọng việc ngăn ngừa lỗi hơn là phát hiện lỗi. Nó thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cuối cùng bằng cách giảm sự thay đổi, lãng phí và thời gian chu kỳ, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng quy trình và tiêu chuẩn hóa công việc, do đó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Nó áp dụng ở bất kỳ nơi nào có sự thay đổi và lãng phí, và mọi nhân viên nên tham gia.

Cách vận dụng Six Sigma cho doanh nghiệp

Có nhiều phương pháp luận trong Six Sigma. Một số được thiết kế cho những cải tiến liên tục gia tăng trong khi những cái khác dành cho sự thay đổi đột phá mạnh mẽ. Hai phương pháp Six Sigma phổ biến nhất được gọi là DMAIC và DMADV.

DMAIC: Phương pháp DMAIC được sử dụng chủ yếu để cải tiến các quy trình kinh doanh hiện có. Các chữ cái là viết tắt của:

 • Define Xác định vấn đề và mục tiêu dự án
 • Measure Đo lường chi tiết các khía cạnh khác nhau của quy trình hiện tại
 • Analyze Phân tích dữ liệu, trong số những thứ khác, tìm ra các khiếm khuyết gốc rễ trong một quy trình
 • Improve Cải thiện quy trình
 • Control Kiểm soát cách thức thực hiện quy trình trong tương lai

DMADV: Phương pháp DMADV thường được sử dụng để tạo các quy trình mới và sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Các chữ cái là viết tắt của:

 • Define Xác định mục tiêu dự án
 • Measure Đo lường các thành phần quan trọng của quá trình và khả năng của sản phẩm
 • Analyze Phân tích dữ liệu và phát triển các thiết kế khác nhau cho quy trình, cuối cùng chọn ra thiết kế tốt nhất
 • Design Thiết kế và kiểm tra chi tiết của quy trình
 • Verify Xác minh thiết kế bằng cách chạy mô phỏng và chương trình thử nghiệm, sau đó bàn giao quy trình cho khách hàng

Mục tiêu chính của Six Sigma

Six Sigma có nền tảng dựa trên năm nguyên tắc chính:

Tập trung vào khách hàng

Điều này dựa trên niềm tin phổ biến rằng “khách hàng là thượng đế.” Mục tiêu hàng đầu là mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Đối với điều này, một doanh nghiệp cần hiểu khách hàng của mình, nhu cầu của họ và điều gì thúc đẩy doanh số bán hàng hoặc lòng trung thành của khách hàng. Điều này đòi hỏi phải thiết lập tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng hoặc thị trường.

Đo lường giá trị và tìm ra vấn đề cần giải quyết của tổ chức

Lập bản đồ các bước trong một quy trình nhất định để xác định các khu vực có chất thải. Thu thập dữ liệu để khám phá khu vực vấn đề cụ thể sẽ được giải quyết hoặc chuyển đổi. Xác định rõ các mục tiêu cho việc thu thập dữ liệu, bao gồm xác định dữ liệu sẽ được thu thập, lý do thu thập dữ liệu, những hiểu biết sâu sắc được mong đợi, đảm bảo độ chính xác của các phép đo và thiết lập một hệ thống thu thập dữ liệu được tiêu chuẩn hóa.

Xác định xem dữ liệu có giúp đạt được các mục tiêu hay không, dữ liệu có cần được tinh chỉnh hoặc thu thập thông tin bổ sung hay không. Xác định vấn đề. Đặt câu hỏi và tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

Hạn chế lãng phí

Khi vấn đề được xác định, hãy thực hiện các thay đổi đối với quy trình để loại bỏ sự biến đổi, do đó loại bỏ các khiếm khuyết. Loại bỏ các hoạt động trong quy trình không tạo thêm giá trị cho khách hàng. Nếu dòng giá trị không tiết lộ vấn đề nằm ở đâu, thì các công cụ sẽ được sử dụng để giúp phát hiện ra những điểm khác biệt và những khu vực có vấn đề. Hợp lý hóa các chức năng để đạt được hiệu quả và kiểm soát chất lượng. Cuối cùng, bằng cách loại bỏ những thứ rác rưởi nói trên, những nút thắt trong quá trình này được gỡ bỏ.

Giữ bộ máy doanh nghiệp liên tục hoạt động

Có sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Áp dụng một quy trình có cấu trúc trong đó nhóm của bạn đóng góp và cộng tác chuyên môn đa dạng của họ để giải quyết vấn đề.

Các quy trình Six Sigma có thể có tác động lớn đến một tổ chức, vì vậy nhóm phải thông thạo các nguyên tắc và phương pháp luận được sử dụng. Do đó, đào tạo chuyên ngành và kiến ​​thức được yêu cầu để giảm rủi ro thất bại của dự án hoặc thiết kế lại và đảm bảo rằng quy trình thực hiện một cách tối ưu.

Đảm bảo một hệ quy trình hoạt động linh hoạt và có tính thích ứng

Bản chất của Six Sigma là chuyển đổi và thay đổi kinh doanh. Khi một quy trình bị lỗi hoặc không hiệu quả bị loại bỏ, nó đòi hỏi sự thay đổi trong phương pháp làm việc và cách tiếp cận của nhân viên. Một nền văn hóa mạnh mẽ về tính linh hoạt và khả năng đáp ứng với những thay đổi trong thủ tục có thể đảm bảo việc thực hiện dự án được sắp xếp hợp lý.

Những người và các bộ phận liên quan phải có thể thích ứng với sự thay đổi một cách dễ dàng, do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, các quy trình cần được thiết kế để áp dụng nhanh chóng và liền mạch. Cuối cùng, công ty chú ý đến dữ liệu sẽ kiểm tra điểm mấu chốt định kỳ và điều chỉnh các quy trình của mình khi cần thiết, có thể đạt được lợi thế cạnh tranh.

Với các thông tin về hệ thống giám sát sản xuất trong bài viết này, chúng tôi mong doanh nghiệp đã có thể nắm được hiểu biết cơ bản về Six Sigma Là Gì? Cách Vận Dụng Six Sigma Đúng Cách Cho Doanh Nghiệp Sản Xuất.

Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Liem Nguyen
Liem Nguyen
Xin chào tôi làm Liêm Nguyễn - với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị sản xuất. Tôi yêu thích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với mọi người, giúp họ hiểu rõ hơn về những phương pháp, mô hình quản lý đặc biệt là hệ thống andon. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ bạn hiểu hơn về hệ thống andon, hệ thống quản trị giúp doanh nghiệm của bạn phát triển trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan khác
Gửi thông tin yêu cầu tư vấn
Vui lòng nhập các thông tin dưới đây, nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.