Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này và (các) Phụ lục của nó (“ Chính sách ”) mô tả cách ADSUN JSC, các công ty con, công ty liên kết, công ty liên kết và các pháp nhân được đồng kiểm soát (gọi chung là “ ADSUN ”, “ chúng tôi ” hoặc “ của chúng tôi ”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng các ứng dụng di động và trang web của ADSUN (tương ứng là “ Ứng dụng ” và “ Trang web ”), cũng như các sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác trên toàn cầu do ADSUN vận hành (gọi chung là “ Dịch vụ ” ).

Chính sách này áp dụng cho khách hàng, hành khách, đại lý, nhà cung cấp, nhà cung cấp, đối tác của chúng tôi (chẳng hạn như đối tác tài xế và thương gia), nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ (gọi chung là “ bạn ”, “ của bạn ”).

“ Dữ liệu Cá nhân ” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể nhận dạng được. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, số điện thoại, ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, chủng tộc, ngày sinh, tôn giáo, thông tin xe cộ và bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.

I. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn theo những cách được liệt kê bên dưới. Chúng tôi cũng có thể kết hợp Dữ liệu Cá nhân đã thu thập với Dữ liệu Cá nhân khác mà chúng tôi sở hữu. Nếu bạn có hoặc là một bên có nhiều mối quan hệ với chúng tôi (ví dụ: nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trên các ngành kinh doanh khác nhau của chúng tôi hoặc nếu bạn vừa là đối tác tài xế / đối tác giao hàng vừa là hành khách trên ngành vận tải của chúng tôi hoặc khách hàng trên các ngành dọc kinh doanh khác của chúng tôi), chúng tôi sẽ liên kết Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập qua các khả năng khác nhau của bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được mô tả bên dưới.

Bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho chúng tôi khi bạn:

  • hoàn thành hồ sơ người dùng hoặc các biểu mẫu đăng ký (chẳng hạn như tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác nếu cần);
  • cung cấp thông tin để đánh giá tính đủ điều kiện của bạn để cung cấp dịch vụ với tư cách là đối tác tài xế ADSUN (chẳng hạn như thông tin bằng lái xe, thông tin xe và kết quả kiểm tra lý lịch của bạn (khi được pháp luật cho phép));
  • tương tác với các trang mạng xã hội của chúng tôi (chẳng hạn như ID tài khoản mạng xã hội của bạn , ảnh hồ sơ và bất kỳ dữ liệu công khai nào khác) ;
  • tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn) ;
  • xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (chẳng hạn như đăng nhập mạng xã hội, gửi hình ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh độc lập);
  • điền thông tin nhân khẩu học vào các cuộc khảo sát (chẳng hạn như tuổi, giới tính của bạn và các thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn);
  • đồng ý đi xe với các tính năng ghi âm và / hoặc ghi hình trong xe.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi cần thiết để ký kết hợp đồng. Việc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân như vậy, trong trường hợp như vậy, có thể dẫn đến việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc không thể ký kết hợp đồng với bạn, tùy từng trường hợp.

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ liệu Cá nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng dụng, Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Một số ví dụ:

  • vị trí của bạn (để phát hiện các vị trí đón khách và các tuyến đường thay đổi bất thường);
  • phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
  • thông tin giao dịch (chẳng hạn như phương thức thanh toán và khoảng cách di chuyển);
  • thông tin về cách bạn đã tương tác với Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
  • thông tin thiết bị (chẳng hạn như kiểu phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và số nhận dạng quảng cáo hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp dấu hiệu về việc sửa đổi thiết bị hoặc ứng dụng);
  • dữ liệu cá nhân bạn nhập vào tin nhắn khi bạn sử dụng các tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi; và
  • dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua tương tác của bạn với chúng tôi , các đại lý của chúng tôi, âm thanh trên xe và / hoặc video ghi lại trong quá trình đi xe (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai và siêu dữ liệu liên quan).

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác của bạn nếu cần từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho chúng tôi theo luật hiện hành. Các nguồn như vậy bao gồm:

  • các chương trình giới thiệu;
  • các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như đối tác đội xe, nhà cung cấp thanh toán, đối tác gọi xe và đối tác vận tải;
  • nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
  • văn phòng tín dụng và các cơ quan báo cáo tín dụng khác;
  • các nguồn dữ liệu có sẵn công khai ;
  • các nguồn dữ liệu của chính phủ;
  • khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm địa chỉ liên hệ khẩn cấp;
  • các nhà cung cấp hoặc đối tác dịch vụ tiếp thị.

Dữ liệu cá nhân về các đối tác tài xế

Nếu bạn là đối tác tài xế, chúng tôi có thể thu thập:

  • dữ liệu viễn thông (chẳng hạn như dữ liệu tốc độ, gia tốc và phanh của bạn);
  • dữ liệu thiết bị (chẳng hạn như dữ liệu gia tốc kế, vị trí GPS, số IMEI của bạn và tên các ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình);
  • dữ liệu đăng ký xe của bạn;
  • dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua sự tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, âm thanh trong xe và / hoặc video của chúng tôi trong quá trình đi xe (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai và siêu dữ liệu liên quan).

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thi thập có bản chất nhạy cảm. Điều này bao gồm Dữ liệu cá nhân liên quan đến chủng tộc của bạn, thông tin ID quốc gia, tín ngưỡng tôn giáo, thông tin lý lịch (bao gồm hồ sơ tài chính và tội phạm, nếu được pháp luật cho phép), dữ liệu sức khỏe, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân và dữ liệu sinh trắc học, nếu có. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi có sự đồng ý của bạn và / hoặc tuân thủ nghiêm ngặt của pháp luật hiện hành.

Ứng dụng hoặc thiết bị của ADSUN

ADSUN có thể cài đặt các ứng dụng trên thiết bị của các đối tác tài xế ADSUN để thúc đẩy sự an toàn và bảo mật của các đối tác khi tham gia vận tải hành khách. Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập, xử lý, sử dụng và lưu trữ theo cách tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

Thiết bị viễn thông

Một số đối tác của ADSUN có thể lắp đặt các thiết bị viễn thông trên các phương tiện cho thuê đã chọn cho các mục đích sau:

  • Để đảm bảo rằng chiếc xe được bảo dưỡng thích hợp và được bảo dưỡng kịp thời;
  • Để giúp duy trì sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  • Để cải thiện và nâng cao các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và
  • Để theo dõi nội bộ của chiếc xe, phân tích và mục đích quản trị.

Nếu bạn là đối tác lái xe, các thiết bị này sẽ thu thập dữ liệu viễn thông (chẳng hạn như dữ liệu về tốc độ, gia tốc và phanh của bạn) và thông tin vị trí của bạn . Nếu bạn là hành khách trên một trong các phương tiện của chúng tôi được trang bị các thiết bị này, dữ liệu vị trí của bạn (tức là vị trí của xe) cũng sẽ được thu thập một cách ngẫu nhiên.

Dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị này thuộc sở hữu của các đối tác này, những người đã ký cam kết hợp đồng thích hợp với ADSUN để bảo vệ dữ liệu này. Trong khi các đối tác này chia sẻ dữ liệu viễn thông như vậy với chúng tôi (để cho phép chúng tôi thực hiện các mục đích nêu trên), chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về các đối tác tài xế hoặc hành khách của chúng tôi với các đối tác này.

Dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên

Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên do bạn chăm sóc gửi Dữ liệu cá nhân cho ADSUN. Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên đó được tiết lộ cho ADSUN, theo đây, bạn đồng ý với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên và chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này và chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ / chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn) cho chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể thêm họ làm số liên lạc khẩn cấp của mình. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của họ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã được sự đồng ý của họ để Dữ liệu Cá nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như được nêu trong Chính sách này.

II. SỬ DỤNG DỮ LIỆU Cá NHâN

ADSUN có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau (“ Mục đích ”) :

Cung cấp các dịch vụ và tính năng

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng dụng, Trang web và Dịch vụ của chúng tôi . Điều này bao gồm việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để:

  • cung cấp cho bạn Dịch vụ trên các ngành dọc kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
  • thu hút bạn để cung cấp Dịch vụ;
  • tạo, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
  • tiến hành kiểm tra thẩm định;
  • xác minh danh tính của bạn;
  • xác minh tuổi của bạn (nếu cần);
  • xác thực chuyến đi của bạn và xử lý các khoản thanh toán;
  • đưa ra, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
  • theo dõi tiến trình chuyến đi của bạn và phát hiện các biến thể bất thường của chuyến đi;
  • bật các tính năng cá nhân hóa Ứng dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các địa điểm yêu thích và điểm đến trước đó của bạn;
  • giúp trải nghiệm của bạn liền mạch hơn, chẳng hạn như tự động điền thông tin đăng ký của bạn (chẳng hạn như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch vụ này sang Dịch vụ khác hoặc khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;
  • thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khắc phục lỗi phần mềm và các sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
  • bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ;
  • xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;
  • cho phép giao tiếp giữa những người dùng của chúng tôi;
  • xử lý, quản lý hoặc xác minh việc áp dụng các chương trình khuyến mãi, phần thưởng và đăng ký của bạn với ADSUN;
  • cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực của đội tàu; và
  • thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là người xử lý dữ liệu, khi bạn đã đồng ý với người kiểm soát dữ liệu (tức là tổ chức mà bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ và ADSUN đang cung cấp dịch vụ thay mặt cho họ) để các dịch vụ đó được cung cấp.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi và tất cả người dùng. Điêu nay bao gôm:

  • sàng lọc các đối tác tài xế và giao hàng trước khi cho phép họ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
  • xác định hành vi lái xe không an toàn như chạy quá tốc độ, phanh gấp và tăng tốc, đồng thời cung cấp phản hồi được cá nhân hóa cho các đối tác tài xế;
  • xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào ADSUN;
  • sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ liệu Cá nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
  • chia sẻ vị trí và thông tin chi tiết của tài xế và hành khách khi nút khẩn cấp hoặc tính năng “Share My Ride” được kích hoạt;
  • giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách và quy tắc Ứng xử của Người lái xe; và phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

  • điều tra và giải quyết các mối quan tâm;
  • theo dõi và cải thiện các phản hồi hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
  • trả lời các câu hỏi, nhận xét và phản hồi; và
  • thông báo cho bạn về các bước được thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu và phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, cải thiện và nâng cao tính an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi  , phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới cũng như tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm và tài chính.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp, hoặc khi được luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi được cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật, quy định, chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ở địa phương hoặc nước ngoài yêu cầu, tư vấn, khuyến nghị, mong đợi hoặc yêu cầu.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để:

  • tuân thủ lệnh tòa hoặc các yêu cầu pháp lý, chính phủ hoặc quy định khác;
  • thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
  • bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản của công ty, hợp nhất, tái cơ cấu, cấp vốn, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.

Tiếp thị và khuyến mãi

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của ADSUN và các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của ADSUN. Ví dụ, chúng tôi có thể:

  • gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
  • thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi .

Chúng tôi có thể thông báo tiếp thị như vậy cho bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo đẩy bằng tay và qua email.

III. CôNG BỐ DỮ LIỆU Cá NHâN

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên khác nhau vì Mục đích. Các bên này bao gồm:

Những người dùng khác

Ví dụ:

  • Nếu bạn là hành khách, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm đón và trả khách của bạn với đối tác tài xế đáp ứng yêu cầu dịch vụ của bạn.
  • Nếu bạn là đối tác tài xế , chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với hành khách bao gồm tên và ảnh của bạn; loại xe của bạn, kiểu xe, biển số, vị trí và xếp hạng trung bình.

Với các bên thứ ba

Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ vị trí của chiếc xe và tên người lái xe và / hoặc hành khách với bên thứ ba khi hành khách sử dụng tính năng “Chia sẻ chuyến đi của tôi” hoặc kích hoạt Nút khẩn cấp.

Với các đối tác ADSUN theo yêu cầu của bạn

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác ADSUN hoặc sử dụng chương trình khuyến mãi do đối tác ADSUN cung cấp, ADSUN có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác ADSUN đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng dụng của chúng tôi hoặc Ứng dụng của chúng tôi tích hợp với, các đối tác dịch vụ xe hoặc các đối tác kinh doanh mà ADSUN hợp tác để cung cấp khuyến mãi, cạnh tranh hoặc dịch vụ chuyên biệt khác.

Với chủ sở hữu tài khoản ADSUN mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ: chủ lao động của bạn có thể nhận được dữ liệu chuyến đi khi bạn sử dụng tài khoản ADSUN for Business của chủ lao động.

Với các công ty con và chi nhánh

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các công ty con, công ty liên kết, các pháp nhân và công ty liên kết được đồng kiểm soát.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của ADSUN

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp, nhà tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm:

  • người xử lý và hỗ trợ thanh toán;
  • người thu nợ;
  • văn phòng tín dụng và các cơ quan báo cáo tín dụng khác;
  • kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
  • các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây;
  • đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
  • nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
  • các đối tác nghiên cứu, bao gồm những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với ADSUN hoặc thay mặt ADSUN;
  • hạm đội và đối tác thương gia;
  • các đối tác bảo hiểm và tài trợ;
  • bên trung gian thứ ba liên quan đến đầu tư được quản lý của quỹ, chẳng hạn như nhà môi giới, người quản lý tài sản và người giám sát;
  • nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính;
  • Một đối tác giải pháp xe, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp xe bên thứ ba.

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với cố vấn pháp lý, quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Điều này có thể diễn ra để đáp ứng các mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên) hoặc bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 1. w ở đây nó là cần thiết để đối phó với trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của một người ; hoặc là
 2. ở những nơi cần thiết vì lợi ích công cộng (ví dụ như trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, cho mục đích truy tìm liên hệ và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).

IV. CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ DỮ LIỆU Cá NHâN

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“ Quốc gia sở tại ”) mà bạn đang có mặt khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“ Quốc gia Thay thế ”).

Khi chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn từ Nước sở tại sang Quốc gia Thay thế , chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm cả việc có cơ sở hợp pháp để chuyển Dữ liệu Cá nhân và áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo đầy đủ mức độ bảo vệ cho Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng người nhận ở Quốc gia Thay thế có nghĩa vụ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với bảo vệ theo luật hiện hành.

Cơ sở hợp pháp của chúng tôi sẽ là sự đồng ý (nghĩa là chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn để chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn từ Quốc gia sở tại sang Quốc gia thay thế tại thời điểm bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình) hoặc một trong các biện pháp bảo vệ được pháp luật cho phép.

V. QUẢNG CáO TRêN NỀN TẢNG CỦA BêN THỨ BA

ADSUN và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, thẻ, tập lệnh, các đối tượng được chia sẻ cục bộ như HTML5 và Flash (đôi khi được gọi là “cookie flash”), số nhận dạng quảng cáo (bao gồm cả số nhận dạng di động như IDFA của Apple hoặc của Google ID quảng cáo) và công nghệ tương tự (“ Cookie”) Liên quan đến việc bạn sử dụng các Trang web và Ứng dụng. Cookie có thể có số nhận dạng duy nhất và cư trú, ở những nơi khác, trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email chúng tôi gửi cho bạn và trên các trang web của chúng tôi. Cookie có thể truyền Dữ liệu Cá nhân về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn tìm kiếm, địa chỉ IP, dữ liệu liên quan đến các quảng cáo đã được hiển thị cho bạn hoặc bạn đã nhấp vào, và ngày giờ của bạn sử dụng. Cookie có thể tồn tại liên tục hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ.

ADSUN có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookie trên các Trang web và Ứng dụng để thu thập cùng một loại Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích giống như ADSUN thực hiện cho chính mình. Các bên thứ ba có thể kết hợp Dữ liệu Cá nhân mà họ thu thập với Dữ liệu Cá nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không nhất thiết phải có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookie mà họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân không nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc băm mật mã của số nhận dạng tài khoản thông thường (chẳng hạn như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu trên bên thứ ba nền tảng.

Nếu bạn không muốn Dữ liệu Cá nhân của mình được thu thập qua Cookie trên Trang web, bạn có thể vô hiệu hóa cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của mình để tắt, chặn hoặc hủy kích hoạt cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chúng tôi chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân này thông qua ứng dụng (Cài đặt> Bảo mật> Quảng cáo) và cài đặt thiết bị di động của bạn.

VI. BẢO VỆ DỮ LIỆU Cá NHâN

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ. Điều này bao gồm các biện pháp để ngăn Dữ liệu Cá nhân bị mất hoặc bị sử dụng hoặc truy cập theo cách trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn cho nhân viên của chúng tôi trên cơ sở cần biết. Những người xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ thực hiện theo cách được phép và được yêu cầu bảo mật thông tin của bạn.

Tuy nhiên, hãy hiểu rằng việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn , nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn được truyền qua bất kỳ phương tiện trực tuyến nào, do đó, bất kỳ việc truyền tải nào vẫn do bạn tự chịu rủi ro.

VII. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU Cá NHâN CỦA BẠN

Theo luật và quy định hiện hành, bạn có thể có quyền:

  • hỏi chúng tôi về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm cả việc được cung cấp bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn;
  • yêu cầu chỉnh sửa và / hoặc (trong một số trường hợp) xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn;
  • trong một số trường hợp, hãy yêu cầu hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc phản đối việc xử lý đó;
  • rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (nơi chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn);
  • yêu cầu nhận hoặc truyền cho một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý hoặc thực hiện hợp đồng;
  • khiếu nại với cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan nếu quyền riêng tư dữ liệu của bạn bị vi phạm hoặc nếu bạn phải gánh chịu hậu quả của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình một cách bất hợp pháp.

Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của mình với chúng tôi, bạn luôn có thể chọn không làm như vậy. Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng ý xử lý và sau đó bạn chọn rút lại, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Tuy nhiên, việc chọn không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu đó có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các mục đích xử lý được mô tả trong Phần II (Sử dụng Dữ liệu Cá nhân) hoặc bạn không thể sử dụng Dịch vụ. Sau khi bạn chọn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc cho phép theo cách khác của luật và quy định hiện hành.

Nếu bạn muốn yêu cầu thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các chi tiết liên hệ được nêu trong Phần X (Cách liên hệ với chúng tôi) bên dưới.

Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh trước tất cả các yêu cầu. Để xác minh thẩm quyền đưa ra yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu.

Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ cung cấp cho hiệu quả để yêu cầu của bạn trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

VIIISỬA ĐỔI Và CẬP NHẬT

ADSUN sẽ có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính sách này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đặt Chính sách cập nhật trên Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ, mua sản phẩm từ ADSUN hoặc tiếp tục giao tiếp hoặc tương tác với ADSUN sau các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đối với Chính sách này, bạn thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

IX. CáCH LIêN HỆ VỚI CHúNG TôI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc muốn thực hiện các quyền của mình được nêu trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại:

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của ADSUN.

340/16 Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TPHCM

Email: taxi.app.adsun@gmail.com

Bản gốc của Chính sách này được viết bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Việt và ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng VIệt sẽ được ưu tiên áp dụng.


PHỤ LỤC 1: DàNH CHO DOANH NGHIỆP

I. GIẢI THíCH

Tất cả các điều khoản viết hoa nhưng các điều khoản chưa xác định được sử dụng ở đây sẽ có cùng ý nghĩa với những điều khoản được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của ADSUN

Phụ lục này là một phần của Chính sách quyền riêng tư của ADSUN. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa Chính sách quyền riêng tư của ADSUN và Phụ lục này, Phụ lục này sẽ được ưu tiên áp dụng.

II. MỐI QUAN HỆ CỦA ADSUN VỚI NGƯỜI DÙNG Và KHÁCH HÀNG

Cách hoạt động của ADSUN for Business

ADSUN for Business được cung cấp như một tính năng bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán của công ty đối với việc Người dùng được ủy quyền sử dụng Dịch vụ của ADSUN trong quá trình làm việc.

Khi một tổ chức (“ Khách hàng ”) chọn sử dụng ADSUN for Business, Người dùng được ủy quyền được cung cấp tùy chọn gắn thẻ chuyến đi của mình hoặc các giao dịch khác cho Khách hàng hoặc gắn thẻ đó là chuyến đi cá nhân. Người dùng được ủy quyền được gọi trong Chính sách quyền riêng tư của ADSUN với tư cách là hành khách.

Là một phần của tính năng này, ADSUN sẽ tiết lộ thông tin chi tiết về chuyến đi và đặt chỗ mà Người dùng được ủy quyền đã gắn thẻ là dành cho mục đích kinh doanh cho Khách hàng. Ngoài ra, ADSUN không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân khác của Người dùng được Ủy quyền cho Khách hàng.

Ngoài ra, một người dùng cá nhân có thể chọn thiết lập hồ sơ doanh nghiệp trong Ứng dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc gắn thẻ các chuyến đi liên quan đến công việc và tạo báo cáo chuyến đi tổng hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi yêu cầu từ chủ nhân của họ. Khi được sử dụng trong chế độ này, quy trình xác nhận quyền sở hữu do người dùng điều khiển và chủ nhân của người dùng không cần phải là Khách hàng.

Để dễ tham khảo, Người dùng được ủy quyền và người dùng cá nhân mỗi người sẽ được gọi là “Người dùng” và được gọi chung là “ Người dùng ” trong Phụ lục này.

ADSUN là người kiểm soát dữ liệu, Khách hàng của chúng tôi cũng vậy

Đối với bất kỳ Người dùng nào và việc xử lý tất cả Dữ liệu Cá nhân của họ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Liên kết Dữ liệu và Dữ liệu Cổng thông tin), ADSUN đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu . Để biết thêm thông tin về cách ADSUN thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của ADSUN.

Do cách thức hoạt động của ADSUN for Business, ADSUN không thay mặt và xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào cho Khách hàng. Theo đó, ADSUN không phải là bên xử lý dữ liệu của Khách hàng , mà là bên kiểm soát dữ liệu độc lập đối với tất cả Dữ liệu Cá nhân mà ADSUN xử lý trong quá trình cung cấp tính năng ADSUN for Business. Tương tự như vậy, Khách hàng là người kiểm soát dữ liệu độc lập đối với Dữ liệu cá nhân (ví dụ: Dữ liệu liên kết và Dữ liệu cổng thông tin) mà Khách hàng tiết lộ cho và / hoặc nhận từ ADSUN.

Với tư cách là người kiểm soát độc lập, ADSUN và Khách hàng xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân một cách riêng lẻ, tuân theo các quy định được nêu trong Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật này. ADSUN và Khách hàng cũng chịu trách nhiệm riêng để đảm bảo việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân theo mức phí của họ.

III. DỮ LIỆU Cá NHâN NàO ĐƯỢC THU THẬP, XỬ Lý Và TIẾT LỘ

Những gì ADSUN thu thập như một phần của ADSUN for Business

Để cung cấp tính năng ADSUN for Business, người dùng cá nhân hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau về Người dùng được ủy quyền cho ADSUN:

  • Họ và tên;
  • địa chỉ email doanh nghiệp; và
  • thông tin nhận dạng khác về Người dùng được ủy quyền theo yêu cầu hợp lý của ADSUN.

ADSUN sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích:

  • xác thực Người dùng;
  • nếu có, liên kết tài khoản của Người dùng được ủy quyền với tài khoản ADSUN for Business của Khách hàng hoặc theo dõi các lượt đặt chỗ trong hồ sơ doanh nghiệp của Người dùng được ủy quyền trên Ứng dụng, tùy từng trường hợp;
  • nếu có thể, thỉnh thoảng xác minh trạng thái Thanh toán Công ty của Người dùng được Ủy quyền đó; và
  • liên hệ với Người dùng theo các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật của ADSUN.

Khi giới thiệu Người dùng đó vào Ứng dụng, ADSUN sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng theo Chính sách quyền riêng tư của ADSUN và Phụ lục này.

Những gì ADSUN tiết lộ cho Khách hàng của mình

ADSUN sẽ tiết lộ thông tin về chuyến đi và đặt chỗ có liên quan theo quyết định của ADSUN vào từng thời điểm cho Khách hàng để tạo điều kiện cho việc Thanh toán Doanh nghiệp.

Những gì ADSUN tiết lộ cho người dùng cá nhân

Tùy thuộc vào cài đặt hồ sơ doanh nghiệp do người dùng cá nhân chọn, người dùng có thể truy xuất và tạo báo cáo chứa thông tin đặt chỗ và chuyến đi liên quan của mình.

IV. NGHĨA VỤ CỦA CáC BêN

Khách hàng và ADSUN sẽ:

  • thông báo riêng cho các chủ thể dữ liệu của họ về cách từng xử lý Dữ liệu Cá nhân và cho phép các chủ thể dữ liệu của họ thực hiện các quyền của họ theo luật bảo vệ dữ liệu / quyền riêng tư dữ liệu của địa phương;
  • tuân thủ các nghĩa vụ áp dụng cho mỗi bên theo luật bảo vệ dữ liệu / bảo mật dữ liệu hiện hành khi xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của Người dùng được Đề xuất hoặc Ủy quyền;
  • đạt được sự đồng ý cần thiết (nếu có) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp tính năng ADSUN for Business; và
  • thực hiện các biện pháp pháp lý, kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống lại việc mất, phá hủy, hư hỏng, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép, cũng như bất kỳ hành vi vi phạm hoặc cố tình vi phạm các biện pháp bảo mật của mỗi bên (“ Sự cố về an toàn thông tin ” ).