Tiêu Chuẩn Hóa Công Việc – Standardized Work Trong Lean Là Gì

Tiêu chuẩn hóa công việc – Standardized Work là một yếu tố thiết yếu của khái niệm Sản xuất Tinh gọn – Lean.

Nó cũng là một cái tên không trực quan, bởi vì mặc dù công việc tiêu chuẩn hóa nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng nó thực sự là một quá trình động và linh hoạt (giống với một khái niệm khác của sản xuất tinh gọn là kaizen).

Trong bài viết này, andon adsun sẽ giải thích công việc tiêu chuẩn hóa là gì và giải thích mối quan hệ của nó với kaizen trong phương pháp sản xuất tinh gọn. Đồng thời, andon adsun cũng sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo để bắt đầu với công việc tiêu chuẩn hóa ngay bây giờ.

Tiêu chuẩn hóa công việc – Standardized work trong lean là gì

Trong Sản xuất Tinh gọn, công việc tiêu chuẩn hóa là phương tiện thiết lập các quy trình chính xác để tạo ra sản phẩm theo cách an toàn nhất, dễ dàng nhất và hiệu quả nhất dựa trên các công nghệ hiện tại.

Các cơ sở, chính sách về công việc được tiêu chuẩn hóa nên được thực hiện trong một quá trình hợp tác với những người thực sự thực hiện nhiệm vụ công việc như một phần công việc của họ cũng như những người khác – bao gồm cả kỹ sư và giám sát viên.

Một khi quy trình tiêu chuẩn để hoàn thành một công việc đã được lập thành tài liệu là công việc tiêu chuẩn hóa, quy trình tiêu chuẩn cần được dạy cho nhân viên (bao gồm cả nhân viên mới) và quy trình này phải được tuân theo khi thực hiện công việc.

Tiêu chuẩn hóa công việc là một trong những nguyên tắc của Sản xuất Tinh gọn. Nó yêu cầu ba yếu tố:

 • Takt time: Tỷ lệ các bộ phận hoặc sản phẩm phải được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong việc tạo và lập tài liệu chuẩn hóa công việc, bạn sẽ muốn cân bằng thời gian takt time với thời gian chu kỳ – Time Cycles.
 • Trình tự công việc: Các bước mà người vận hành cần thực hiện trong thời gian Takt, theo thứ tự chúng phải được hoàn thành.
 • Tồn kho tiêu chuẩn (hoặc tồn kho trong quá trình): Số lượng tối thiểu các bộ phận và nguyên liệu thô cần thiết để vận hành các hoạt động.

Mối liên quan giữa Tiêu chuẩn hóa công việc – Standardized Work và Cải tiến liên tục – Kaizen

Bây giờ đây là điều tôi thích nhất về công việc được tiêu chuẩn hóa: nó không phải là nguyên tắc cứng nhắc được đặt ra mà thay vào đó là một quy trình động, liên tục thay đổi với nỗ lực cải tiến liên tục.

Vì vậy, mặc dù quy trình làm việc tiêu chuẩn cho một nhiệm vụ công việc được ghi lại, nhưng người lao động vẫn có thể tự do thực hiện kaizen để thực hiện và / hoặc đề xuất các thay đổi trong nỗ lực cải tiến liên tục. Khi ý tưởng cải tiến được chấp nhận, tài liệu công việc tiêu chuẩn sẽ được cập nhật và thông báo thay đổi cho những người cần biết.

Sau đó, quá trình này tiếp tục hết lần này đến lần khác.

Lợi ích của công việc được tiêu chuẩn hóa

 1. Giảm sự thay đổi

Bằng cách tiêu chuẩn hóa cách thức hiệu quả nhất để thực hiện các quy trình, công việc được tiêu chuẩn hóa làm giảm các biến thể trong kết quả đầu ra. Công việc trở nên có thể dự đoán được: chất lượng, chi phí, hàng tồn kho cần thiết và thời gian giao hàng có thể được dự đoán trước.

 1. Giúp nhân viên dễ làm việc hơn

Những người điều hành sàn cửa hàng đôi khi có ấn tượng rằng công việc có nhiều thay đổi của họ không thể được tiêu chuẩn hóa, hoặc việc thực hiện các tiêu chuẩn sẽ khiến công việc của họ trở nên nhàm chán. Hoàn toàn ngược lại: thực thi công việc tiêu chuẩn hóa làm tăng hiệu quả, do đó có nhiều thời gian hơn cho công việc sáng tạo.

Công việc được tiêu chuẩn hóa cũng giúp người vận hành cấu trúc công việc của họ. Nó loại bỏ áp lực cho người vận hành bằng cách giảm bớt căng thẳng khi thực hiện các công việc không đúng cách.

Cuối cùng, công việc tiêu chuẩn hóa làm cho việc đào tạo trở nên dễ dàng hơn nhiều, vì nó ghi lại cách thức chính xác để thực hiện tất cả các quy trình. Nó đảm bảo rằng các nhân viên mới được cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để thực hiện công việc bình đẳng cho các nhà khai thác khác.

 1. Cải thiện cải tiến liên tục

Kaizen, một nguyên tắc Lean khác, là khái niệm về sự cải tiến liên tục. Công việc được tiêu chuẩn hóa tạo cơ sở cho Kaizen. Thật vậy, chỉ có thể đánh giá các cải tiến một cách khách quan khi các thủ tục hiện có được tiêu chuẩn hóa và lập thành văn bản. Khi các tiêu chuẩn được cải thiện, tiêu chuẩn mới cho Kaizen trở thành cơ sở cho những cải tiến hơn nữa: cải thiện công việc được tiêu chuẩn hóa là một quá trình không bao giờ kết thúc.

Khi người vận hành thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, việc nhận thấy 8 lãng phí của Sản xuất tinh gọn trong hoạt động trở nên khó khăn hơn. Nói cách khác, việc tìm kiếm cơ hội cải tiến sẽ dễ dàng hơn khi các quy trình nhất quán.

7 bước để đăng ký công việc được tiêu chuẩn hóa

 1. Thu thập dữ liệu về hoạt động hiện tại của bạn

Bước đầu tiên là thiết lập trình tự công việc của bạn và Takt time. Thông qua các công cụ kết nối IoT và điện toán đám mây, các nhà sản xuất hiện đại có thể thu thập dữ liệu và đo thời gian Takt tự động. Các chỉ số như thời gian chu kỳ và thời gian bước cho mỗi người vận hành được ghi lại một cách nhất quán. Các nhà sản xuất có được khả năng hiển thị theo thời gian thực đối với các hoạt động của họ, có nghĩa là họ biết chính xác các tác vụ hiện đang được thực thi như thế nào.

 1. Lưu ý các biến thể và các vấn đề

Thông thường, có một số cách để thực hiện một tác vụ, nhưng chỉ một trong những cách này sử dụng tài nguyên – vật liệu, máy móc và người vận hành – theo cách hiệu quả nhất có thể.

Nhìn vào dữ liệu bạn đã thu thập và nhận thấy các biến thể. Có những người lao động thực hiện các công việc giống nhau, nhưng sản lượng khác nhau rất nhiều không? Một số nhà khai thác có mất nhiều thời gian hơn Takt time không? Một số nhiệm vụ có thể được kết hợp? Vấn đề an toàn hoặc chất lượng xảy ra ở đâu?

 1. Tìm cách hiệu quả nhất để điều hành các hoạt động của bạn

Đây là nơi bạn muốn sử dụng các công cụ Lean để tối ưu hóa trình tự và thủ tục công việc của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng ánh xạ dòng giá trị để xác định các bước bổ sung không có giá trị hoặc poka-yoke để chống nhầm lẫn các quy trình của bạn. Mục tiêu của bạn là tìm ra các phương pháp thiết thực, hữu ích cho mọi người và không gặp khó khăn.

 1. Ghi lại mọi thứ

Có nhiều cách bạn có thể thực hiện để làm điều này. Một trong những cách đơn giản nhất là trong hướng dẫn công việc kỹ thuật số. Hướng dẫn công việc kỹ thuật số có thể được tạo bằng một ứng dụng sản xuất. Giàu phương tiện và tương tác, họ hướng dẫn người vận hành qua các quy trình từng bước.

Hướng dẫn công việc kỹ thuật số đảm bảo rằng người vận hành thực hiện đúng từng bước, theo thông lệ tốt nhất hiện tại được nêu trong công việc chuẩn hóa của bạn. Quan trọng hơn, hướng dẫn công việc kỹ thuật số có thể được sửa đổi chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Do đó, khi công việc tiêu chuẩn hóa của bạn phát triển, bạn có thể dễ dàng ghi chép và cập nhật nó.

 1. Đánh giá kết quả của cải tiến Kaizen đối với công việc chuẩn hóa với chu trình PDCA

Bạn nên đánh giá những thay đổi đó đối với công việc tiêu chuẩn do các đề xuất của kaizen thay vì chỉ cho rằng chúng tốt hơn.

Một cách cổ điển để làm điều này là sử dụng chu trình PDCA (plan-do-check-action). Trong bối cảnh này, ý tưởng cho việc cải tiến công việc được tiêu chuẩn hóa được tạo ra thông qua kaizen là kế hoạch; để làm điều đó, bạn có thể triển khai thử nghiệm beta giới hạn; sau đó bạn sẽ thu thập dữ liệu để kiểm tra; và nếu dữ liệu là tích cực, bạn sẽ hành động bằng cách thực hiện thay đổi thông qua triển khai lớn hơn.

 1. Điều chỉnh các chương trình đào tạo của bạn

Điều quan trọng là nhân viên phải hiểu các quy trình tiêu chuẩn mới và tuân thủ chúng. Điều này có thể yêu cầu đào tạo lại công nhân hiện tại. Hơn nữa, bạn muốn đảm bảo rằng các chương trình đào tạo nhân viên vận hành mới của bạn dựa trên công việc đã được chuẩn hóa của bạn.

Tương tự như hướng dẫn công việc kỹ thuật số, các mô-đun đào tạo kỹ thuật số có thể được xây dựng trong các ứng dụng sản xuất và sửa đổi dễ dàng. Thông qua video, hình ảnh và các tài nguyên đa phương tiện khác, nhân viên mới có thể tự hướng dẫn cách làm của họ thông qua các quy trình chuẩn hóa gần đây nhất của bạn.

 1. Liên tục cải tiến tiêu chuẩn

Một sai lầm phổ biến là nghĩ rằng sau khi thiết lập công việc được tiêu chuẩn hóa, bạn đã hoàn thành. Thay vào đó, bạn nên không ngừng phấn đấu để cải thiện tiêu chuẩn hơn nữa.

Một khi công việc chuẩn hóa được thực hiện, việc xác định các vấn đề và bất thường sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ cho mọi vấn đề xảy ra và tạo ra một tiêu chuẩn mới để giải quyết vấn đề.

Công việc được tiêu chuẩn hóa không bao giờ là hoàn hảo hoặc cuối cùng. Nó thể hiện một phương pháp hay nhất hiện tại cần được thử thách hàng ngày với Kaizen.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin cụ thề về Lợi ích và nhược điểm của Lean Manufacturing là gì.

Trong quá trình quản lý sản xuất, nếu doanh nghiệp muốn áp dụng hệ thống quản trị andon, một hệ thống không thể thiếu trong khái niệm Sản xuất Tinh gọn cũng như hỗ trợ sản xuất hiệu quả trong dây chuyền sản xuất tự động, được nhiều nhà máy đánh giá cao, đặc biệt đối với những nhà máy, xi nghiệp có quy mô lớn, xin liên hệ với chúng tôi qua Hotline 090.125.8778 hoặc Tổng đài 1900 545456 để được tư vấn cụ thể.

>>> Xem thêm về hệ thống Andon <<<

THÔNG TIN LIÊN HỆ

𝐕𝐏 𝐂𝐡í𝐧𝐡: 340/16 Lê Văn Quới, KP 11, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.HCM

𝐕𝐏 𝐌𝐢ề𝐧 𝐁ắ𝐜: G4-TT10 Đường Foresa 8, KĐT Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q .Nam Từ Liêm, HN

𝐕𝐏 𝐌𝐢ề𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠: 102 Đường Kinh Dương Vương, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

𝐕𝐏 𝐌𝐢ề𝐧 𝐓â𝐲: D2-27, KDC 586, Đường Lê Văn Tưởng, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.

Email: quangadsun@yahoo.com

SĐT: 090.125.8778 hoặc Hotline: 𝟭𝟵𝟬𝟬 𝟱𝟰 𝟱𝟰 𝟱𝟲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button