Other Device Andon VI

5. Đèn hiệu - Phím bấm - Kết nối (connector) - Cảm biến.

Viet_Phukien

Các loại phụ kiện sử dụng trong hệ thống ANDON: Đèn hiệu, Phím bấm, Kết nối (connector), Cảm biến.

1. Đèn hiệu: Báo hiệu vị trí, trang thái yêu cầu của từng vị trí làm việc. Nhiều loại khác nhau: đèn 1 màu, tháp 2 màu, tháp 3 màu …

2. Phím bấm: Dùng cho các thiết bị đầu cuối tại vị trí làm việc – nơi công nhân kích hoạt sự kiện.

3. Kết nối (connector): Nhiều loại thiết bị nối kết tín hiệu trong hệ thống.

4. Cảm biến: Cảm biến hồng ngoại, cảm biến tiệm cận.