Khoảng Trống Sản Xuất Là Gì – Có Cần Thiết Cho Sản Xuất Không

Khoảng trống sản xuất là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong kinh tế học, nó phản ánh yếu tố nội tại trong sản xuất của một công ty, ngành công nghiệp hay hơn cả đó là một nền kinh tế.

Nghiên cứu về khoảng trống sản xuất hay phân tích về thực tiễn khoảng trống sản xuất là cách để nhà nghiên cứu, nhà hoạch định đưa ra các phương án để giải quyết những tiêu cực có thể xảy ra.

Khoảng trống sản xuất là gì?

Khoảng trống sản xuất (Production Gap) là một thuật ngữ phân tích kinh tế biểu thị sự khác biệt giữa sản xuất công nghiệp thực tế với sản xuất tiềm năng được nhận thức của nó. Người ta thường tính toán chênh lệch sản xuất là phần trăm độ lệch giữa sản xuất công nghiệp trong nước và sản xuất dự kiến của nó.

Khỏang trống sản xuất là khoảng cách khác biệt giữa sản xuất công nghiệp thực tế với sản xuất tiềm năng được nhận thức của nó

Sự tồn tại và quy mô của khoảng cách sản xuất cho thấy rằng nền kinh tế hoặc một công ty đang hoạt động kém hiệu quả và các nguồn lực sản xuất đang được sử dụng kém hoặc đang thất nghiệp.

Ở một phạm vi nhỏ hơn, người ta giải thích khoảng trống  sản xuất là sự khác biệt giữa mục tiêu sản xuất hàng ngày (mục tiêu sản xuất hàng năm được chia nhỏ mỗi ngày) và sản lượng thực tế theo lịch trình vào ngày hôm đó.

Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có một khoảng chênh lệch thường thấp hơn mục tiêu sản xuất hàng ngày. Điều này tạo cơ hội cho thực tiễn sử dụng cuộc họp buổi sáng để xác định các cơ hội cụ thể nhằm thu hẹp khoảng cách sản xuất.

Ví dụ: giả sử rằng thực hành giả định thấp hơn 1.000 đô la so với mục tiêu sản xuất hàng ngày. Có thể có nhiều cách để tạo ra mức tăng sản lượng 1.000 đô la.

Một khoảng trống trong sản xuất công nghiệp dưới mức công suất công nghiệp đầy đủ cho thấy một số nguồn lực sản xuất, đặc biệt là tư liệu công nghiệp, đang ở trạng thái nhàn rỗi và không được sử dụng hết tiềm năng của chúng. Về mặt kinh tế vĩ mô, điều này có thể cung cấp một tín hiệu về hoạt động kinh tế chậm chạp hoặc thậm chí là suy thoái kinh tế.

Khoảng trống sản xuất có cần thiết cho sản xuất không?

Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia sử dụng sản xuất công nghiệp như một trong những chỉ số quan trọng hàng tháng về chu kỳ kinh doanh của Hoa Kỳ. Theo Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, mức trung bình trong dài hạn của tổng mức sử dụng công suất công nghiệp ở Hoa Kỳ là 79,6% trong giai đoạn 1972-2020, cho thấy mức chênh lệch sản xuất bình thường là 20,4%.

Khoảng cách này có xu hướng gia tăng đáng kể ngay trước và trong thời kỳ suy thoái và tăng nhanh khi suy thoái kết thúc và sự phục hồi bắt đầu vào.

Mặt khác, hoàn toàn không có khoảng cách trong sản xuất công nghiệp có thể là dấu hiệu của một nền kinh tế phát triển quá nóng. Khi hoạt động công nghiệp không có bất kỳ sự đình trệ nào, sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng và sự thiếu hụt hàng hóa trung gian có thể bắt đầu xảy ra.

Cũng giống như tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên trong một nền kinh tế do các yếu tố ma sát và thể chế thông thường, cũng có thể có một khoảng chênh lệch sản xuất bình thường không báo hiệu bất kỳ khó khăn kinh tế cấp tính nào.

Phép đo chênh lệch sản xuất trong sản xuất công nghiệp có thể được sử dụng cùng với khoảng cách trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tỷ lệ thất nghiệp để phân tích nền kinh tế nói chung. Sự khác biệt giữa ba khoảng cách có thể cho thấy các yếu tố kinh tế tạm thời nằm ngoài tiêu chuẩn.

Ví dụ, một nền kinh tế cho thấy ít hoặc không có chênh lệch về GDP hoặc sản xuất công nghiệp, nhưng có tỷ lệ thất nghiệp cao, có thể đang trải qua một cuộc suy thoái tăng trưởng.

Trong quản lý kinh doanh, phân tích khoảng trống liên quan đến việc so sánh hiệu suất thực tế với hiệu suất tiềm năng hoặc mong muốn. Nếu một công ty phung phí hoặc quản lý sai các nguồn lực của mình, hoặc không lập kế hoạch đầu tư hợp lý, thì công ty đó rất có thể sản xuất dưới mức tiềm năng của nó.

Phân tích khoảng trống xác định các lĩnh vực cần cải tiến thông qua đánh giá, tài liệu và lập kế hoạch chiến lược để cải thiện hiệu suất của công ty và thu hẹp khoảng cách về hiệu suất dự kiến so với thực tế; sự khác biệt giữa yêu cầu của một doanh nghiệp và khả năng của nó.

Người ta có thể thực hiện phân tích danh mục đầu tư và xác định nhu cầu của các dòng sản phẩm mới. Phân tích khoảng trống cũng có thể xác định khoảng trống trên thị trường bằng cách so sánh lợi nhuận dự báo với lợi nhuận mong muốn.

Nhu cầu cũng có thể xuất hiện khi xu hướng tiêu dùng thay đổi và phản ứng với các yếu tố gây rối loạn thị trường.

Trong trường hợp thứ hai, khoảng cách xuất hiện giữa những gì sản phẩm hiện có cung cấp và những gì người tiêu dùng yêu cầu. Công ty phải lấp đầy khoảng trống đó để tồn tại và phát triển.

Chính vì việc phân tích khoảng trống rất quan trọng, do đó, hàng năm các ngành công nghiệp cụ thể đều có các báo cáo phân tích khoảng trống, chẳng hạn:

Báo cáo năm 2021/ Khoảng cách sản xuất: Kế hoạch sản xuất nhiên liệu hóa thạch của các chính phủ vẫn còn không đồng bộ một cách nguy hiểm với các giới hạn của Thỏa thuận Paris.

Nội dung báo cáo thể hiện một số điểm về khoảng cách sản xuất như sau:

“Đánh giá khoảng trống sản xuất dựa trên các kế hoạch và dự báo có thể tiếp cận công khai gần đây về sản xuất nhiên liệu hóa thạch do chính phủ và các tổ chức liên kết công bố.

Đối với các yếu tố khác của báo cáo, chẳng hạn như mức độ trợ cấp của người sản xuất hoặc thực trạng của các chính sách hạn chế sản xuất, báo cáo thu thập từ sự kết hợp của các nguồn chính phủ, liên chính phủ và nghiên cứu công khai như được trích dẫn và liệt kê trong tài liệu tham khảo.

Việc tính toán khoảng trống sản xuất dựa trên hai yếu tố chính các yếu tố. Đầu tiên là con đường của hóa thạch tương lai toàn cầu sản xuất nhiên liệu được bao hàm bởi các kế hoạch và dự báo của các chính phủ quốc gia.

Thứ hai là con đường của sản xuất nhiên liệu hóa thạch toàn cầu sẽ phù hợp với hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 ° C hoặc đến 2 ° C.

Việc các chính phủ và tập đoàn công bố công khai thông tin có thể kiểm chứng và so sánh được là chìa khóa để giải quyết khoảng cách sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Thông tin như vậy có thể tiết lộ mức độ các chính phủ đang hỗ trợ sản xuất nhiên liệu hóa thạch và cung cấp thông tin chi tiết về cách các quốc gia có thể tạo ra gió giảm sản lượng theo các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Đã sáu năm kể từ khi Hiệp định Paris được thông qua. Sự hiện diện tiếp tục của khoảng cách sản xuất rộng nhấn mạnh mức độ cấp thiết mà các quốc gia phải liên kết kế hoạch sản xuất nhiên liệu hóa thạch của họ với khí hậu toàn cầu mục tiêu và cam kết.

Cho đến nay, hầu hết các quốc gia đều có tập trung vào các chính sách khí hậu của họ vào việc giảm nhu cầu về than, dầu và khí đốt, với các hành động của họ về phía cung cấp nhiên liệu hóa thạch bị hạn chế phần lớn trong việc thúc đẩy thu giữ carbon và lưu trữ và giải quyết lượng khí thải từ quá trình khai thác, quy trình xử lý và phân phối.“

Tóm lại, khi nhắc đến khoảng trống sản xuất, người đọc phải nắm được các vấn đề:

– Khoảng trống sản xuất là sự sai lệch của sản xuất công nghiệp thực tế dưới mức sản lượng tiềm năng đầy đủ. Nó thường được đo bằng phần trăm của tổng năng lực sản xuất tiềm năng.

– Chênh lệch sản xuất lớn trong nền kinh tế có thể báo hiệu một cuộc suy thoái sắp xảy ra hoặc đang diễn ra.

– Khoảng cách sản xuất lớn trong một công ty cho thấy rằng công ty đang hoạt động kém hiệu quả.

– Ở cấp độ kinh tế vĩ mô, sản xuất công nghiệp và sử dụng năng lực được sử dụng để ước tính khoảng cách sản xuất, tương tự như tỷ lệ thất nghiệp trên thị trường lao động.

– Ở cấp độ công ty, phân tích lỗ hổng được sử dụng để phát hiện và giải quyết lỗ hổng sản xuất.

Trên cơ sở phân tích về khoảng trống sản xuất, tác giả nhận thấy rằng, khoảng trống sản xuất là điều khó có thể tránh khỏi, bởi dường như đó là điều tất yếu phổ biến xảy ra, tuy nhiên, cũng không cần phải quá lo lắng về điều đó, các công ty, ngành công nghiệp hay các quốc gia chỉ cần có các phương án điều chỉnh phù hợp, thì khoảng trống sản xuất sẽ được khắc phục.

Khoảng trống sản xuất thực sự có những hạn chế, việc phân tích càng chí tiết, đánh giá được khoảng trông sản xuất là điều mà bất kỳ chủ thể quản lý nào cũng cần phải thực hiện. Điều quan trọng nữa là thực hiện các biện pháp “phòng” thay vì “chống”, đưa ra những đánh giá tiềm năng về giá trị sản xuất thích hợp tránh rời xa thực tế.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin cụ thề về 7 Công Cụ Và 7 Nguyên Tắc Sản Xuất Cốt Lõi Của Tập Đoàn Xe Ô Tô Toyota.

Trong quá trình quản lý sản xuất, nếu doanh nghiệp muốn áp dụng hệ thống quản trị andon, một hệ thống không thể thiếu trong khái niệm Sản xuất Tinh gọn cũng như hỗ trợ sản xuất hiệu quả trong dây chuyền sản xuất tự động, được nhiều nhà máy đánh giá cao, đặc biệt đối với những nhà máy, xi nghiệp có quy mô lớn, xin liên hệ với chúng tôi qua Hotline 090.125.8778 hoặc Tổng đài 1900 545456 để được tư vấn cụ thể.

>>> Xem thêm về hệ thống Andon <<<

THÔNG TIN LIÊN HỆ

𝐕𝐏 𝐂𝐡í𝐧𝐡: 340/16 Lê Văn Quới, KP 11, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.HCM

𝐕𝐏 𝐌𝐢ề𝐧 𝐁ắ𝐜: G4-TT10 Đường Foresa 8, KĐT Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q .Nam Từ Liêm, HN

𝐕𝐏 𝐌𝐢ề𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠: 102 Đường Kinh Dương Vương, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

𝐕𝐏 𝐌𝐢ề𝐧 𝐓â𝐲: D2-27, KDC 586, Đường Lê Văn Tưởng, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.

Email: quangadsun@yahoo.com

SĐT: 090.125.8778 hoặc Hotline: 𝟭𝟵𝟬𝟬 𝟱𝟰 𝟱𝟰 𝟱𝟲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button