Customer Info VI

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của KHÁCH HÀNG

ThongTinKhachHang-02

1- Thu thập thông tin
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thông tin khách hàng chúng tôi có được từ những hợp đồng kinh tế, đơn hàng, thông tin tư vấn trực tiếp với khách hàng thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng.
Với mong muốn xây dựng thương hiệu Việt chất lượng quốc tế cho các sản phẩm điện tử viễn thông – cũng như quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Do dó, thông tin khách hàng là tài sản quý báu của chúng tôi – là sợi dây liên kết để chúng tôi phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. 

2- Mục đích, phạm vi sử dụng thông tin
Mục đích cao nhất của việc sử dụng thông tin khách hàng là: truyền tải những thông tin hoạt động của công ty, thông tin sản phẫm, các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng … bằng cách hình thức: website, email, điện thoại. Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích kinh doanh của công ty. Cam kết không chia sẽ, nhượng quyền sử dụng cho bên thứ ba nào khác. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật hiện hành về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng.

ThongTinKhachHang-01

2- Mục đích, phạm vi sử dụng thông tin
Mục đích cao nhất của việc sử dụng thông tin khách hàng là: truyền tải những thông tin hoạt động của công ty, thông tin sản phẫm, các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng … bằng cách hình thức: website, email, điện thoại. Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích kinh doanh của công ty. Cam kết không chia sẽ, nhượng quyền sử dụng cho bên thứ ba nào khác. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật hiện hành về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng.