Customer 02 TAEKWANG VI

CÔNG TY CP TAEKWANG VINA INDUSTRIAL 

Tên giao dịch: TAEKWANG VINA INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY.
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Hàn Quốc)
Mã số thuế: 3600266046
Địa chỉ: số 8 Đường 9A, khu công nghiệp Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3836421, 3836431
Ngành nghề: Giày Dép – Sản Xuất Và Gia Công Theo Yêu Cầu, Đơn Đặt Hàng
Nguồn: http://www.thongtincongty.com

TungKang3