Andon Wireless 02 Display Control VI

2.2 Thiết bị điều khiển hiển thị (Wireless Table Lamp Display Control Device) AD-WL-DIS16

WL-AUD9-02

Chức năng:

Là thiết bị thu nhận tín hiệu từ bộ điều khiển trung tâm và hiển thị thông tin lên các thiết bị hiển thị thông tin đầu cuối: bảng đèn, tivi LCD (cổng HDMI), máy vi tính …

Thông số kỹ thuật:

  • Nguồn 220V AC.
  • Giao tiếp RF
    • Có 16 cổng ra tương ứng với 16 vị trí máy đầu cuối.
    • Có 06 cổng ra tương ứng với 06 chức năng cho sự kiện từ máy đầu cuối.
    • Có 01 cổng báo sự kiện bất thường về thời gian.

(*) Những thiết bị có dây trước khi cải tiến – chúng tôi vẫn sử dụng cho khách hàng và hệ thống vẫn hoạt động đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống …Link tham khảo thiết bị điều khiển hiển thị hệ có dây (Wire Table Lamp Control Device).

Tham khảo ...