Andon Wire 06 Software VI

1.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server)

phan_mem_quan_ly_png

Chức năng:

  • Hiển thị các sự kiện đang diễn ra trên màn hình quản trị theo thời gian.
  • Thống kê đầy đủ các sự kiện diễn ra theo ngày – tháng – năm, theo từng bộ điều khiển trung tâm, từng nhóm, từng hộp con (Tùy chọn theo ý người dùng).
  • Dữ liệu tất cả các sự kiện diễn ra trên toàn hệ thống có thể xuất báo cáo ra file Excel.
  • Quản lý qua mạng nội bộ (LAN) và qua mạng Internet. 

 

 

Thông số kỹ thuật:

  • Xem thông tin máy tính, App trên điện thoại.
  • Xem thông tin qua mạng nội bộ (LAN) và qua mạng Internet.