8 Trụ Cột Và 5 Bước Triển Khai Áp Dụng Andon Hiệu Quả

Trong mỗi doanh nghiệp sản xuất máy móc là tư liệu sản xuất quan trọng, trong đó có hệ thống andon. Nó không đơn thuần chỉ là những thiết bị mà nó chính là yếu tố sinh lời, quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp thường quan tâm đến cách để triển khai áp dụng andon hiệu quả.

Bài viết giới thiệu 8 trụ cột chính và 5 bước quan trọng cần biết để triển khai áp dụng andon trong công tác sản xuất tại doanh nghiệp.

8 trụ cột chính cần biết để triển khai áp dụng andon hiệu quả

Focus Improvement FI là hoạt động tìm kiếm những vấn đề then chốt gây thất thoát (loss) và hạn chế hiệu suất của sản xuất, quy trình. Tùy từng thời điểm, tiến hành phân loại tầm quan trọng, ý nghĩa và mức độ cần thiết của vấn đề để chọn lựa ra vấn đề và lắp đặt andon để giải quyết vấn đề đó.

Autonomus Maintenance

Mục đích của hoạt động là nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người sử dụng máy, cả về kỹ năng tự bảo dưỡng máy và kỹ năng vận hành; Đưa máy móc về điều kiện cơ bản, sẵn sàng hoạt động; Vận hành máy đúng cách để đạt được chất lượng, sản lượng.

Planned Maintenance

Mục đích của hoạt động là zero breakdown; Tăng mức độ tin cậy và bảo trì được dễ dàng (tăng MTBF và giảm MTTR); Giảm chi phí bảo trì bảo dưỡng; Có sẵn phụ tùng thay thế; Nâng cao kỹ năng cho nhân viên kỹ thuật.

Education– Training

Mục đích của hoạt động là nâng cao kỹ năng của nhân viên dùng máy để thành thạo hơn trong quá trình chạy máy và nâng cao khả năng tự bảo trì bảo dưỡng máy móc đúng cách; Nâng trình độ nhân viên bảo trì để có kỹ năng trong việc bảo trì bảo dưỡng máy móc được cao hơn;

Early Management

Mục đích của hoạt động là máy móc mới sau khi lắp đặt phải chạy đạt được hiệu suất ngay; Dễ vận hành; Dễ bảo trì bảo dưỡng; An toàn; Chi phí trong suốt vòng đời thấp nhất.

Quality Maintenance: Mục đích của hoạt động là đạt được kết quả giảm thời gian chết down-time ngay lập tức và gia tăng năng suất sản xuất thông qua việc nghiên cứu, lắp đặt phù hợp hệ thống andon để kiểm soát những vấn đề, thiết bị máy móc có liên quan tới chất lượng sản xuất.

Office improvement

Mục đích của hoạt động là đạt được kết quả sự thất thoát thời gian trong công việc văn phòng bằng không; Sắp xếp cơ cấu tổ chức có hiệu quả cao; Phục vụ và hỗ trợ bộ phận sản xuất.

Safety, Health and Environment

Mục đích của hoạt động là duy trì mức độ an toàn trong nhà máy sao cho số tai nạn bằng không (zero accident); tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dễ dàng cho nhân viên;

Nếu ví von công xưởng sản xuất là một tòa nhà thì 8 nội dung trong phương pháp này là 8 trụ cột của ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó đứng trên móng là nguyên tắc 5S.

Nơi nào có hoạt động thì nơi đó cần sắp xếp, cần phân loại, cần sạch sẽ. Không có hoạt động 5S thì không thể bàn đến việc quản lý và cải tiến. 5S ngăn chặn sự xuống cấp của nhà xưởng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, đỡ mất thời gian cho việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ cũng như tránh sự nhầm lẫn.

Người làm việc cảm thấy thoải mái, làm việc có năng suất cao và tránh được sai sót. Các thiết bị sản xuất hoạt động trong môi trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Vì vậy 5S chính là nền tảng của năng suất và chất lượng.

5 Bước triển khai áp dụng andon hiệu quả

Không phải mọi khu vực sản xuất điều có thể đưa hệ thống andon vào vận hành cùng lúc. Bạn có thể sẽ thành công hơn khi thực hiện thực nghiệm từng bước một. Dưới đây là các bước tóm tắt để thực hiện triển khai áp dụng adon don và lợi ích của nó.

Bước 1: Xác định khu vực thí điểm

Mặc dù bạn có thể đưa các hoạt động andon vào toàn bộ cơ sở cũng một lúc, hãy bắt đầu với khu vực thí điểm hoặc thậm chí là một máy, sẽ cho phép bạn chú ý đến những gì đang hoạt động, những gì không, những gì cần điều chỉnh trong tương lai. Nó cũng cho phép những người vận hành của chương trình sớm trở thành những nhà vô địch những người sẽ hỗ trợ cho việc triển khai chương trình sau này.

Khi chọn thiết bị thí điểm, bạn có thể chọn bắt đầu với một máy đơn giản hoặc không quan trọng đối với sản xuất, hoặc ngược lại, với máy là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn hoặc rất quan trọng. Mỗi phương pháp điều có lợi ích và tốn phí.

Bắt đầu với chiếc máy đơn giản là rủi ro thấp nhưng làm cho việc thực hiện đo lường hiệu quả cải tiến trở nên khó khăn hơn. Chọn một thiết bị cực kỳ quan trọng có thể ảnh hưởng lớn hơn nhưng có thể bị rủi ro nếu quy trình áp dụng andon không thực hiện đúng. Bạn có thể biết cách tiếp cận nào là tốt nhất cho nhóm của bạn.

Xét về những người cùng nổ lực thực hiện thí điểm andon, nên hướng dẫn nhân viên càng cụ thể, rõ ràng càng tốt. Điều đó sẽ giúp xây dựng động lực và khi những lợi ích của chương trình áp dụng andon được hiện thực hóa, đảm bảo những nỗ lực không làm bạn thất vọng.

Bước hai: Áp dụng andon kết hợp theo theo triết lý Sản xuất Tinh gọn Lean

Khi khu vực thí điểm của bạn đã được xác định, đó là lúc kết hợp andon vào triết lý Sản xuất Tinh gọn Lean. Ý tưởng ở đây là tất cả những người tham gia áp dụng andon nên sử dụng hệ thống theo các phương châm được nêu trong nền tảng Lean và 5S.

Một khi điều này đã được thiết lập như hiện trạng, các nhà điều hành và nhân viên bảo trì nên bắt đầu chương trình quản lý và điều hành của họ, bao gồm thiết bị làm sạch, kiểm tra sự hư hỏng hoặc bất thường, xác định và loại bỏ các yếu tố góp phần làm chậm thời gian sản xuất và thiết lập các tiêu chuẩn để cải tiến hiệu suất sản xuất đúng cách.

Bước ba: Đo OEE- Chỉ số Hiệu suất thiết bị toàn bộ (Overall Equipment Effectiveness)

OEE, hoặc hiệu quả của thiết bị tổng thể, đo lường mức độ sẵn có của thiết bị andon, cách thức hoạt động và loại chất lượng mà nó tạo ra. Đo lường điều này thường xuyên sẽ cung cấp cho bạn một chỉ số tuyệt vời về việc chương trình Sản xuất Tinh gọn với andon của bạn có hoạt động như kế hoạch hay không.

Điều này sẽ cung cấp cho bạn xác nhận dựa trên dữ liệu về việc các nỗ lực loại bỏ thời gian chết của bạn có hoạt động hay không, và sau đó theo dõi hiệu quả của các nỗ lực của bạn theo thời gian.

OEE = Mức độ sẵn sàng của thiết bị A (Availability) x Hiệu suất thiết bị P (Performance) x Mức chất lượng sản phẩm Q (Quality)

OEE = A x P x Q

A = (Thời gian máy chạy thực tế/ Thời gian chạy máy theo kế hoạch) x 100%

P = (Công suất thực tế/ Công suất thiết kế) x 100%

Q = (Số lượng sản phẩm đạt chất lượng/ Số lượng sản phẩm sản xuất ra) x 100%

Bước bốn: Giảm tổn thất lớn

Bước này được thực hiện bằng cách “tập trung cải tiến” trụ cột để triển khai áp dụng andon hiệu quả. Khi OEE đã được thiết lập, điều quan trọng là phải tập hợp một nhóm chức năng chéo có thể xem dữ liệu OEE đã được tạo ra và xác định các lý do chính cho các tổn thất đã xảy ra.

Sau khi phân tích nguyên nhân gốc rễ đã được tiến hành, các biện pháp có thể được thực hiện để loại bỏ những tổn thất này nếu có thể. Việc tiếp tục sử dụng phép đo OEE sẽ xác minh xem các nỗ lực cải tiến tập trung có hoạt động như kế hoạch hay không.

Bước năm: Thực hiện 5S và bảo trì theo kế hoạch

Giai đoạn cuối cùng của việc triển khai áp dụng hiệu quả là lập kế hoạch và lên lịch các hoạt động bảo trì.

Hệ thống hỗ trợ và quản lý sản xuất andon có thể làm tất cả những công việc trên để giảm bớt khối công việc khổng lồ cho nhân viên và quản lý sản xuất.

Đây là một hệ thống được đánh giá rất cao trong công việc quản lý sản xuất. Với những tiện ích thiết thực đã giúp công việc quản lý và sản xuất được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng.

Nhưng không phải lúc nào công việc cũng diễn ra trôi chảy sẽ có lúc không tránh khỏi việc máy móc bị vấn đề trục trặc hoặc có hư hỏng đột ngột.

Vì vậy cần phải giảm thiểu tối đa việc máy móc hư hỏng bất ngờ và đảm bảo hư hỏng đó nằm trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị đáp ứng tốt mong muốn bảo dưỡng để máy móc luôn hoạt động tốt và đúng công suất.

Với bảo trì theo kế hoạch sẽ cho phép máy móc andon của bạn chạy theo kế hoạch sau khi tất cả các hoạt động sản xuất đã được thực hiện thành công.

Trong quá trình quản lý sản xuất, nếu doanh nghiệp muốn áp dụng hệ thống quản trị andon, một hệ thống không thể thiếu trong khái niệm Sản xuất Tinh gọn cũng như hỗ trợ sản xuất hiệu quả trong dây chuyền sản xuất tự động, được nhiều nhà máy đánh giá cao, đặc biệt đối với những nhà máy, xi nghiệp có quy mô lớn, xin liên hệ tới Andon Adsun qua Hotline 090.125.8778 091.869.1727 hoặc Tổng đài 1900 545456 để được tư vấn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button