Thương hiệu andon adsun

Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Ánh Dương (ADSUN JSC) chúng tôi xin giới thiệu một HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ SẢN XUẤT (ANDON ADSUN SYSTEM) đa chức năng do công ty chúng tôi nghiên cứu sản xuất và cung cấp. Hệ thống ANDON ADSUN đã được sử dụng rất nhiều ở các nhà máy sản xuất, tại các khu công nghiệp trong cả nước.

Để được tư vấn sâu hơn về các hệ thống ANDON ADSUN
Vui lòng liên hệ:
Phone: 0918.69.17.27 Quang (Mr.)
Email: quangadsun@yahoo.com

Thương hiệu andon adsun

Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Ánh Dương (ADSUN JSC) chúng tôi xin giới thiệu một HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ SẢN XUẤT (ANDON ADSUN SYSTEM) đa chức năng do công ty chúng tôi nghiên cứu sản xuất và cung cấp. Hệ thống ANDON ADSUN đã được sử dụng rất nhiều ở các nhà máy sản xuất, tại các khu công nghiệp trong cả nước.

Để được tư vấn sâu hơn về các hệ thống ANDON ADSUN
Vui lòng liên hệ:
Phone: 0918.69.17.27 Quang (Mr.)
Email: quangadsun@yahoo.com

Sản phẩm tiêu biểu

Quản lý sản xuất

Hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN. Mô hình này rất hiệu quả trong việc quản lý các dây chuyền sản xuất công nhiệp: may mặc, giày da… Giúp xủ lý nhanh các tình huống xãy ra trong quá trình sản xuất – nâng cao chất lượng và đảm bảo sản lượng.

giám sát năng lượng

Hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị điện từ xa: đóng ngắt tủ điều khiển của hệ thống valve năng lượng – được ứng dụng trong việc giám sát nguồn, trạng thái của thiết bị theo một lịch trình làm việc có trước – nhằm tăng tính an toàn bảo vệ thiết bị.

kiểm soát sản phẩm

Hệ thống phân loại Barcode sản phẩm (đạt hay không đat) theo mẫu đã được hệ thống ghi nhớ – được ứng dụng rất hiệu quả trong các công đoạn kiểm tra thành phẩm – một bước kiểm tra chất lượng đầu cuối, hạn chế sản phẩm lỗi tung ra thị trường.

Sản phẩm tiêu biểu

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN. Mô hình này rất hiệu quả trong việc quản lý các dây chuyền sản xuất công nhiệp: may mặc, giày da… Giúp xủ lý nhanh các tình huống xãy ra trong quá trình sản xuất – nâng cao chất lượng và đảm bảo sản lượng.

GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG

Hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị điện từ xa: đóng ngắt tủ điều khiển của hệ thống valve năng lượng – được ứng dụng trong việc giám sát nguồn, trạng thái của thiết bị theo một lịch trình làm việc có trước – nhằm tăng tính an toàn bảo vệ thiết bị.

KIỂM SOÁT SẢN PHẨM

Hệ thống phân loại Barcode sản phẩm (đạt hay không đạt) theo mẫu đã được hệ thống ghi nhớ – được ứng dụng rất hiệu quả trong các công đoạn kiểm tra thành phẩm – một bước kiểm tra chất lượng đầu cuối, hạn chế sản phẩm lỗi tung ra thị trường.

Giải pháp

Giải pháp andon adsun

Giải pháp hỗ trợ quản lý sản ANDON ADSUN được định nghĩa là một hệ thống thiết bị: điện, điện tử, phần cứng và phần mềm chuyên dụng nhằm hỗ trợ trực tiếp cho việc quản lý, điều hành sản xuất đạt hiệu quả tốt nhất. Các sự cố, yêu cầu xữ lý trong quá trình sản xuất của các dây chuyền được kích hoạt, thông báo và xữ lý nhanh, chính xác và hiệu quả nhất. Thông tin vận hành của hệ thống sẽ được ghi nhận vào hệ cơ sở dữ liệu và phục vụ cho việc nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, bảo hành, bảo trì thiết bị máy móc trong nhà máy.

Lý thuyết hệ thống ANDON

Hệ thống ANDON là một công cụ hỗ trợ quản lý quá trình sản xuất: ghi nhận những tình huống cần hỗ trợ, yêu càu xử lý … trong quá trình sản xuất. Sự kiện sẽ được kích hoạt trực tiếp từ những công nhân sản xuất hoặc tự động từ các thiết bị tự động hóa. Những hình thức thông báo bằng: âm thanh, hình ảnh, đèn hiệu, bảng hiệu trong khu vực sản xuất và phòng điều hành. Mỗi loại sự cố được thể hiện bằng các hình thức khác nhau – nhằm giúp cho nhóm phụ trách, hỗ trợ nhanh chóng xử lý sự cố một cách chính xác, nhanh chóng.

Giải pháp

Giải pháp andon adsun

Giải pháp hỗ trợ quản lý sản ANDON ADSUN được định nghĩa là một hệ thống thiết bị: điện, điện tử, phần cứng và phần mềm chuyên dụng nhằm hỗ trợ trực tiếp cho việc quản lý, điều hành sản xuất đạt hiệu quả tốt nhất. Các sự cố, yêu cầu xữ lý trong quá trình sản xuất của các dây chuyền được kích hoạt, thông báo và xữ lý nhanh, chính xác và hiệu quả nhất. Thông tin vận hành của hệ thống sẽ được ghi nhận vào hệ cơ sở dữ liệu và phục vụ cho việc nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, bảo hành, bảo trì thiết bị máy móc trong nhà máy.

Lý thuyết hệ thống ANDON

Hệ thống ANDON là một công cụ hỗ trợ quản lý quá trình sản xuất: ghi nhận những tình huống cần hỗ trợ, yêu càu xử lý … trong quá trình sản xuất. Sự kiện sẽ được kích hoạt trực tiếp từ những công nhân sản xuất hoặc tự động từ các thiết bị tự động hóa. Những hình thức thông báo bằng: âm thanh, hình ảnh, đèn hiệu, bảng hiệu trong khu vực sản xuất và phòng điều hành. Mỗi loại sự cố được thể hiện bằng các hình thức khác nhau – nhằm giúp cho nhóm phụ trách, hỗ trợ nhanh chóng xử lý sự cố một cách chính xác, nhanh chóng.

Khách hàng & Đối tác

next
prev

Khách hàng & Đối tác

Thông tin công ty