Bảng hiển thị thông tin (Không dây)

Bảng hiển thị thông tin (Không dây)

Bảng hiển thị thông tin (Không dây)

2.5. Bảng hiển thị thông tin
2.5 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD 2.5 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD

Thông tin hiển thị có nhiều sự lựa chọn của khách hàng: máy tính, hệ thống đèn báo theo màu sắc, bảng hiệu, màn hình LCD... 

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương
Gọi điện SMS Chỉ đường