Bộ điều khiển máy con (Không dây)

Bộ điều khiển máy con (Không dây)

Bộ điều khiển máy con (Không dây)

2.4. Bộ điều khiển máy con
2.4 Bộ điều khiển máy con không dây (Sub Device) AD-WL 2.4 Bộ điều khiển máy con không dây (Sub Device) AD-WL

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi thiết kế thiết bị thông báo sự cố từ vị trí làm việc của công nhân. 

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương
Gọi điện SMS Chỉ đường