Hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Hệ không dây)

Hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Hệ không dây)

Hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Hệ không dây)

2. Hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Hệ không dây)
2.Tổng quan hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Không dây) 2.Tổng quan hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Không dây)

Hệ thống thiết bị và phần mềm chuyên dụng được thiết kế bởi ADSUN JSC - hỗ trợ quản lý quá trình sản xuất của các công ty.

2.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wireless Central Controller Device) AD-WL-1024 2.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wireless Central Controller Device) AD-WL-1024

Là hệ thống phần cứng, phần mềm của ADSUN - trung tâm xử lý tất cả các dữ liệu từ các vị trí làm việc truyền về và điều khiển quá trình hiện thị tín hiệu.

2.2 Thiết bị điều khiển hiển thị  (Wireless Table Lamp Display Control Device) AD-WL-DIS16 2.2 Thiết bị điều khiển hiển thị (Wireless Table Lamp Display Control Device) AD-WL-DIS16

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi cung cấp thiết bị điều khiển hiển thị: có dây hoặc kết nối không dây RF. 

2.3 Thiết bị điều khiển âm thanh (Wireless Audio Control Device & Internet connection) AD-WL-AUD 2.3 Thiết bị điều khiển âm thanh (Wireless Audio Control Device & Internet connection) AD-WL-AUD

Tùy theo không gian làm việc của nơi làm việc của khách hàng mà hệ thống âm thanh sẽ được thiết kế đảm bảo yêu cầu và chất lượng âm thanh.

2.4 Bộ điều khiển máy con không dây (Sub Device) AD-WL 2.4 Bộ điều khiển máy con không dây (Sub Device) AD-WL

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi thiết kế thiết bị thông báo sự cố từ vị trí làm việc của công nhân. 

2.5 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD 2.5 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD

Thông tin hiển thị có nhiều sự lựa chọn của khách hàng: máy tính, hệ thống đèn báo theo màu sắc, bảng hiệu, màn hình LCD... 

2.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server) 2.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server)

Là phần mềm quản lý chuyên dụng được phát triển bởi ADSUN JSC. Phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu và thống kê của hệ thống ANDON.

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương
Gọi điện SMS Chỉ đường