Phần mềm quản lý (Server)

Phần mềm quản lý (Server)

Phần mềm quản lý (Server)

1.6. Phần mềm quản lý Server
1.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server) 1.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server)

Là phần mềm quản lý chuyên dụng được phát triển bởi ADSUN JSC. Phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu và thống kê của hệ thống ANDON.

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương
Gọi điện SMS Chỉ đường