Sản phẩm

andonadsun

andonadsun

Sản phẩm
1.Tổng quan hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Có dây) 1.Tổng quan hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Có dây)

Hệ thống thiết bị và phần mềm chuyên dụng được thiết kế bởi ADSUN JSC - hỗ trợ quản lý quá trình sản xuất của các công ty.

2.Tổng quan hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Không dây) 2.Tổng quan hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất ANDON ADSUN (Không dây)

Hệ thống thiết bị và phần mềm chuyên dụng được thiết kế bởi ADSUN JSC - hỗ trợ quản lý quá trình sản xuất của các công ty.

3. Hệ thống phân loại sản phẩm tự động dùng kỹ thuật quét BARCODE 3. Hệ thống phân loại sản phẩm tự động dùng kỹ thuật quét BARCODE

Hệ thống được thiết kế bởi ADSUN JSC nhằm kiểm soát chất lượng Barcode của thành phẩm: không đạt chất lượng hoặc không có.  

4. Hệ thống giám sát điều khiển thiết bị điện từ xa 4. Hệ thống giám sát điều khiển thiết bị điện từ xa

Hệ thống giám sát và điều khiển đóng ngắt tủ điều khiển của hệ thống valve năng lượng đáp ứng được tất cả các nhu cầu về giám sát nguồn, trạng thái của các thiết bị của tất cả các hệ thống phục vụ sản xuất trong nhà máy.

1.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wire Central Controller Device) AD-W-512 1.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wire Central Controller Device) AD-W-512

Là hệ thống phần cứng, phần mềm của ADSUN - trung tâm xử lý tất cả các dữ liệu từ các vị trí làm việc truyền về và điều khiển quá trình hiện thị tín hiệu.

 

 

Website: www.adsun.vn

1.2 Thiết bị điều khiển hiển thị (Wire Table Lamp Display Control Device) AD-W-DIS16 1.2 Thiết bị điều khiển hiển thị (Wire Table Lamp Display Control Device) AD-W-DIS16

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi cung cấp thiết bị điều khiển hiển thị: có dây hoặc kết nối không dây RF. 

1.3 Thiết bị điều khiển âm thanh (Audio Control Device) AD-W-AUD10 1.3 Thiết bị điều khiển âm thanh (Audio Control Device) AD-W-AUD10

Tùy theo không gian làm việc của nơi làm việc của khách hàng mà hệ thống âm thanh sẽ được thiết kế đảm bảo yêu cầu và chất lượng âm thanh.

1.4 Bộ điều khiển máy con (Sub Device) SUB –S6 1.4 Bộ điều khiển máy con (Sub Device) SUB –S6

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi thiết kế thiết bị thông báo sự cố từ vị trí làm việc của công nhân. 

1.5 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD 1.5 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD

Thông tin hiển thị có nhiều sự lựa chọn của khách hàng: máy tính, hệ thống đèn báo theo màu sắc, bảng hiệu, màn hình LCD... 

1.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server) 1.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server)

Là phần mềm quản lý chuyên dụng được phát triển bởi ADSUN JSC. Phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu và thống kê của hệ thống ANDON.

2.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wireless Central Controller Device) AD-WL-1024 2.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wireless Central Controller Device) AD-WL-1024

Là hệ thống phần cứng, phần mềm của ADSUN - trung tâm xử lý tất cả các dữ liệu từ các vị trí làm việc truyền về và điều khiển quá trình hiện thị tín hiệu.

2.2 Thiết bị điều khiển hiển thị  (Wireless Table Lamp Display Control Device) AD-WL-DIS16 2.2 Thiết bị điều khiển hiển thị (Wireless Table Lamp Display Control Device) AD-WL-DIS16

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi cung cấp thiết bị điều khiển hiển thị: có dây hoặc kết nối không dây RF. 

2.3 Thiết bị điều khiển âm thanh (Wireless Audio Control Device & Internet connection) AD-WL-AUD 2.3 Thiết bị điều khiển âm thanh (Wireless Audio Control Device & Internet connection) AD-WL-AUD

Tùy theo không gian làm việc của nơi làm việc của khách hàng mà hệ thống âm thanh sẽ được thiết kế đảm bảo yêu cầu và chất lượng âm thanh.

2.4 Bộ điều khiển máy con không dây (Sub Device) AD-WL 2.4 Bộ điều khiển máy con không dây (Sub Device) AD-WL

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi thiết kế thiết bị thông báo sự cố từ vị trí làm việc của công nhân. 

2.5 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD 2.5 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD

Thông tin hiển thị có nhiều sự lựa chọn của khách hàng: máy tính, hệ thống đèn báo theo màu sắc, bảng hiệu, màn hình LCD... 

2.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server) 2.6 Phần mềm quản lý hệ thống ANDON ADSUN (Server)

Là phần mềm quản lý chuyên dụng được phát triển bởi ADSUN JSC. Phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu và thống kê của hệ thống ANDON.

Đèn hiệu - Phím bấm - Kết nối (connector) - Cảm biến Đèn hiệu - Phím bấm - Kết nối (connector) - Cảm biến

Các loại phụ kiện sử dụng trong hệ thống ANDON: Đèn hiệu, Phím bấm, Kết nối (connector), Cảm biến.

 

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương
Gọi điện SMS Chỉ đường